Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu na webových stránkách, které provozuje Marek Šemík.

Prodávající:

Marek Šemík

Rozsochatec 30

582 72

IČ.: 87364557

DIČ.: CZ8910253198

Tel.: 725511583

E-mail: semik15@seznam.cz

Kupující:

Fyzická, nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zboží z internetového obchodu firmy Marek Šemík.

Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a české jurisdikci. Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

2. Předmět prodeje

Veškeré zboží, prodávané v tomto internetovém obchodu, bylo vyrobeno výhraně ruční prací, klasickými a osvědčenými postupy. Jedná se především o výrobky kovářského a zámečnického charakteru.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím tohoto internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa dodání uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, a jeho následným převzetím.

4. Dodací podmínky

Místem plnění je adresa dodání, kterou kupující vyplnil při odesílání objednávky z našeho internetového obchodu. Dopravu kamkoliv po ČR zajišťuje prodávající prostřednictvím smluvního dopravce.

Cena dopravy po ČR je stanovena paušálem.

Cena dopravy do zahraničí (Slovensko) bude stanovena individuálně po dohodě se zákazníkem. Marek Šemík si vyhrazuje právo měnit cenu dopravy v závislosti na rozměru a hmotnosti zboží. O těchto změnách vždy nejprve informuje zákazníka. Termín dodání zboží je vždy po dohodě se zákazníkem a je závislý na aktuálním vytížení dílny.

5. Způsob úhrady

Formu úhrady si kupující zvolí v objednávkovém formuláři. Zde má na výběr mezi platbou přes účet (bezhotovostní převod peněz), nebo platbou na dobírku.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího:

Kupující má právo odstoupit od smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží. V tomto termínu je kupující povinen vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, na vlastní náklady.

O úmyslu odstoupit od smlouvy, je kupující povinen informovat prodávajícího a dohodnout se na ostatních podrobnostech na tel. čísle 725 511 583, nebo přes e-mail.

Vracené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude převzato!

Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku (kupní cenu zboží). Náklady spojené s dopravou, balením vraceného zboží hradí kupující.

7. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku si kupující hradí výhradně sám. (např.: internetové připojení, mobilní komunikace a pod.

8. Doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti

Prodejní cena je vždy platná v okamžiku objednání-v tomto okamžiku je závazná jak pro prodávajícího, tak pro nakupujícího.

Platnost slevových akcí a pod. je vždy jasně stanovena počátečním a konečným termínem.

9. Ochrana osobních údajů:

Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně kromě dopravce a to jen výhradně pro účely zajištění dodání zboží. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Tudíž ani naši dodavatelé nemají možnost od nás Vaše data získat a oslovovat Vás vlastními "letákovými" akcemi, případně spamovou emailovou poštou.

Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu, případně identifikaci Vaší platby učiněnou bankovním převodem.

10. REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

  • a) vady vzniklé běžným používáním
  • b) nesprávným použitím výrobku
  • c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

  • 1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
  • 2) zboží zašlete jako obyčejný balík (ne na dobírku) na naši adresu
  • 3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
  • 4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě (paragon, faktura)

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

Zpracovávám...